کتاب 101 عنوان برای ساخت تبلیغات پر فروش

کتاب 101 عنوان برای ساخت تبلیغات پر فروش

کتاب 101 عنوان برای ساخت تبلیغات پر فروش   کتاب 101 عنوان برای ساخت تبلیغات پر فروش درباره نویسنده ژان بقوسیان بعنوان مشاور بازاریابی سال 10و فروش فعالیت می کند. او با سابقه در زمینه فروش و انجام مطالعات گسترده و مشاهده سمینارهای افرادی مانند برایان تریسی ، جولی مورگن استرن، جک تراوت و… اقدام […]