افزونه وردپرس Post Expirator

Post Expirator WordPress Plugin

افزونه وردپرس Post Expirator     افزونه تعیین تاریخ انقضا برای نوشته در وردپرس Post Expirator  با نصب این افزونه مطلبی را در سایت گذاشتیم را در تاریخی معین آن را دوباره از سایت برداریم. به عنوان مثال مطلبی راجع به کوپن های تخفیف در یک جشنواره و … اما به جای اینکه اینکار را […]