راه حذف ویروس ریدایرکت browser redirect

راه حذف ویروس ریدایرکت browser redirect

راه حذف ویروس ریدایرکت browser redirect   فهمیدن اینکه به این ویروس آلوده شده اید کار سختی نیست. در قدم اول مرورگر سیستمتان سعی می کند شمار را روانی کند. بعد از درگیر شدن با مشکل بارگذاری صفحات، اگر دقت کنید متوجه می شوید که آدرس هایی مرتبا در مرورگرتان تکرار می شوند. این آدرس […]