التماس‌‌های پدر سوری دل هکرها را به رحم آورد

التماس‌‌های پدر سوری دل هکرها را به رحم آورد

التماس‌‌های پدر سوری دل هکرها را به رحم آورد سری بدافزار GandCrab که به گفته مایکروسافت سومین خانواده پرخطر از باج افزارها به شمار می رود، به گونه ای طراحی شده که سیستم های کامپیوتری تمامی نقاط جهان به جز کشورهای عضو شوروی سابق را هدف حمله قرار دهد. این باج افزار پس از ورود […]