گوگل جنگ با کنسول های بازی را شروع کرد

گوگل جنگ با کنسول های بازی را شروع کرد

گوگل جنگ با کنسول های بازی را شروع کرد . گوگل با ارائه سرویس استریمی جدید که با تازگی منتشر کرده است امیدوار است تا جایگزینی برای کنسول های بازی شود. این سرویس که «پروژه استریم» نام دارد، به کاربران اجازه میدهد تا بازی ها را در گوگل کروم اجرا کنند. این پروژه به همراه […]