افزونه وردپرس Post Expirator

Post Expirator WordPress Plugin

افزونه وردپرس Post Expirator

 

Post Expirator WordPress Plugin
Post Expirator WordPress Plugin

 

افزونه تعیین تاریخ انقضا برای نوشته در وردپرس Post Expirator  با نصب این افزونه مطلبی را در سایت گذاشتیم را در تاریخی معین آن را

دوباره از سایت برداریم. به عنوان مثال مطلبی راجع به کوپن های تخفیف در یک جشنواره و … اما به جای اینکه اینکار را دستی انجام دهیم

و در تاریخ مذکور خودمان به صورت دستی مطلب را پیدا کنیم و آن را از سایت برداریم

گاهی اوقات با توجه به شرایط برایمان پیش می آید که بخواهیم مطلبی را در سایت بگذاریم که در تاریخی معین آن را دوباره از سایت برداریم. به عنوان مثال مطلبی راجع به کوپن های تخفیف در یک جشنواره و … .

اما به جای اینکه اینکار را دستی انجام دهیم و در تاریخ مذکور خودمان به صورت دستی مطلب را پیدا کنیم و آن را از سایت برداریم، میتوانیم از افزونه ای در وردپرس که امروز معرفی خواهم کرد، استفاده نمایید.

نحوه کار این افزونه به این صورت است که شما میتوانید با تعیین تاریخ و ساعت، زمان برداشته شدن مطلب از روی سایت را برای افزونه مشخص نمایید و افزونه هم دقیقا در همان تاریخ و زمان تعیین شده، مطلب را از روی سایت بر میدارد.

توجه داشته باشید برای اینکه بتوانید تاریخ شمسی را در افزونه ببینید، افزونه پارسی سازی وردپرس Parsidate را نصب نمایید

 

رایگان – خرید

در مورد این اثر نظر دهید