کتاب مردی با نقاب آهنین اثر الکساندر دوما رایگان

کتاب مردی با نقاب آهنین اثر الکساندر دوما

دانلود کتاب مردی با نقاب آهنین اثر الکساندر دوما دیر وقت بود که آرامیش وارد زندان باستیل شد این زندان مشهورترین زندان فرانسه بود و او برای ملاقات با یکی از زندانیان به آن جا رفته بود آرامیش گفت [...]

دانلود
کتاب ملکه مارگو اثر الکساندر دوما رایگان

کتاب ملکه مارگو اثر الکساندر دوما

دانلود کتاب ملکه مارگو اثر الکساندر دوما در ژوئن 1559 هانری دوم به تحریک کاردینال لورین و برادرش فرانسوا دگیز فرمانی به اسقف فرانسه صادر کرد که طبق آن پارلمان موظف شد پروتستان ها را بلا استثنا به [...]

دانلود