کتاب الیور تویست اثر چارلز دیکنز رایگان

کتاب الیور تویست اثر چارلز دیکنز

دانلود کتاب الیور تویست اثر چارلز دیکنز چارلز دیکنس در روز هفتم فوریه سال 1812 به دنیا آمد پدرش کارمندی تهیدست بود و به سال 1825 در لندن دچار چنان سختی و مضیقه ای شد که ناگریز مبالغ هنگفتی از این [...]

دانلود
کتاب داستان دو شهر اثر چارلز دیکنز رایگان

کتاب داستان دو شهر اثر چارلز دیکنز

دانلود کتاب داستان دو شهر اثر چارلز دیکنز در یکی از نخستین فصول بیک هاوس چنین آمده است این هم حقیقتی است تلخ که حتی اشخاص بزرگ نیز اقوام تنگدست دارند و حقیقت این است که این مرد بزرگ جر اقوام [...]

دانلود