پایان نامه تکنولوژی RFID رایگان

پایان نامه تکنولوژی RFID

دانلود پایان نامه تکنولوژی RFID چكيده تکنولوژی RFID RFID به معنی ابزار تشخیص امواج رادیویی است. RFID  یک تکنولوژی برای شناسایی خودکار اشیا است. در برچسب های RFID یک وسیله الکتریکی با یک قلم کالا [...]

دانلود
پایان نامه کاربرد ماهوراه ( انتشار امواج ) و ارتباط با سکو های دریایی رایگان

پایان نامه کاربرد ماهوراه ( انتشار امواج ) و ارتباط با سکو های دریایی

دانلود پایان نامه کاربرد ماهوراه ( انتشار امواج ) و ارتباط با سکو های دریایی چكيده کاربرد ماهوراه ( انتشار امواج ) و ارتباط با سکو های دریایی این فصل اختصاص به انتشار امواج ماوراء افق با استفاده [...]

دانلود