کتاب استراتژی کسب و کار اثر برایان تریسی رایگان

کتاب استراتژی کسب و کار اثر برایان تریسی

دانلود کتاب استراتژی کسب و کار اثر برایان تریسی همه ما در زندگی نقطه عطفی داریم که پس از آن هیچ چیز شبیه گذشته نیست وقتی در دهه سوم زندگیم بودم به موضوع اهداف برخوردم در عرض 30 روز زندگیم برای [...]

دانلود