پایان نامه ct ترانس جريان رایگان

پایان نامه ct ترانس جريان

دانلود پایان نامه ct ترانس جريان چكيده ct ترانس جريان براي اندازه گيري جريان هاي نيروگاههاي برق و سيستمهاي فرعي معمولا از CT القايي با هسته و سيم پيچ استفاده ميكنند . براي اندازه گيري ولتاژ از [...]

دانلود
پایان نامه بررسی امواج الكترومغناطيس در اطراف سيمهای برق فشار قوی رایگان

پایان نامه بررسی امواج الكترومغناطيس در اطراف سيمهای برق فشار قوی

دانلود پایان نامه بررسی امواج الكترومغناطيس در اطراف سيمهای برق فشار قوی چكيده بررسی امواج الكترومغناطيس در اطراف سيمهای برق فشار قوی مقاله گردآوري شده در مورد بررسي امواج الكترومغناطيسي در اطراف [...]

دانلود
پایان نامه ترانسفورماتور تكفاز و سه فاز رایگان

پایان نامه ترانسفورماتور تكفاز و سه فاز

دانلود پایان نامه ترانسفورماتور تكفاز و سه فاز چكيده ترانسفورماتور تكفاز و سه فاز ترانسفورماتور يك وسيله الكترومغناطيسي ساكن است كه مي تواند انرژي جريان متناوب را از مداري به مدار ديگر فقط با حفظ [...]

دانلود