پایان نامه تابع متغير مختلط رایگان

پایان نامه تابع متغير مختلط

دانلود پایان نامه تابع متغير مختلط چكيده تابع متغير مختلط تابعهاي متغير مختلط 1 ويژگيهاي تحليلي نگاشت عددهاي موهومي پرواز شگفت انگيز روح خدايند.اين اعداد هويت دو گانه اي بين بودن ونبودن دارند. [...]

دانلود