پایان نامه پوستر در ایران 30,000 ریال

پایان نامه پوستر در ایران

دانلود پایان نامه پوستر در ایران چكيده پوستر در ایران در سه دهه آخر قرن نوزدهم میلادی بر اثر تحولات مصورسازی و پیوند  نزدیکی که بین نقاشی و چاپ برقرار شده بود، پدیده تازه یی موسوم به پوستر یا [...]

دانلود