پایان نامه ارائه یک مدل ارزیابی اعتماد در شبکه های اجتماعی با اعمال پارامتر زمان رایگان

پایان نامه ارائه یک مدل ارزیابی اعتماد در شبکه های اجتماعی با اعمال پارامتر زمان

دانلود پایان نامه ارائه یک مدل ارزیابی اعتماد در شبکه های اجتماعی با اعمال پارامتر زمان در  سالهای  اخیر  با  پیشرفت  فناوری  اطلاعات  ،  شبکه های  اجتماعی  آنلاین  به بخشی  مهم  ازفضای  وب  [...]

دانلود