کتاب پشت و رو اثر آلبر کامو رایگان

کتاب پشت و رو اثر آلبر کامو

دانلود کتاب پشت و رو اثر آلبر کامو آلبر کامو نویسنده نامدار را در ایران نیز مانند همه جای جهان نیک می شناسند از ده ها سال پیش که چندین اثر او به فارسی برگردانده شد جامعه کتابخوان ایرانی او را [...]

دانلود
کتاب پشت و رو اثر آلبر کامو رایگان

کتاب پشت و رو اثر آلبر کامو

دانلود کتاب پشت و رو اثر آلبر کامو آلبرکامو در کتاب پشت و رو می نویسد من در نیمه راه فقر و آفتاب جای داشتم او در تاکستانی نزدیک موندووی در شهرستان کنستانتین الجزایر به دنیا آمد پدرش در سال 1914 [...]

دانلود
کتاب سقوط اثر آلبر کامو رایگان

کتاب سقوط اثر آلبر کامو

دانلود کتاب سقوط اثر آلبر کامو آلبر کامو به سال 1913 از پدری فرانسوی و مادری اسپانیایی در شمال افریقا به جهان آمد در الجزیره مدارس ابتدایی و متوسطه را گذراند اما تحصیلات دانشگاهی اش به علت بیماری [...]

دانلود
کتاب بیگانه اثر آلبر کامو رایگان

کتاب بیگانه اثر آلبر کامو

21دانلود کتاب بیگانه اثر آلبر کامو آلبرکامو نویسنده معاصر فرانسوی است که نزدیک به همه عمر خود را در تونس و الجزیره و شهرهای آفریقای شمالی فرانسه گذرانیده است و به همین علت نه تنها دراین داستان [...]

دانلود
کتاب کالیگولا اثر آلبر کامو رایگان

کتاب کالیگولا اثر آلبر کامو

دانلود کتاب کالیگولا اثر آلبر کامو سال 38 پس از میلاد است امپراتور جوان کایوس کالیگولا که آغاز سلطنتش به آسودگی و فرزانگی گذشته است شاهد مرگ خواهرش دروسیلا می شود علقه های دیگری سوال خواهری و [...]

دانلود