کتاب والدین و روان شناسی کودک و نوجوان 10,000 ریال

کتاب والدین و روان شناسی کودک و نوجوان

کتاب والدین و روان شناسی کودک و نوجوان چكيده کتاب والدین و روان شناسی کودک و نوجوان توجه به کودکان ضرورتی مهم برای همگان است. در این زمینه، هنوز کارهای بسیاری باید انجام پذیرد. خوشبختانه این نکته [...]

دانلود
دانلود مقاله آسیب شناسی روانی رایگان

دانلود مقاله آسیب شناسی روانی

آسیب شناسی روانی چكيده آسیب شناسی روانی آسیب شناسی روانی به روانشناسی نابهنجاري یا روانشناسی مرضی هم معروف است .بنا بـه تعریفـی کـه آسـیب شناسـی روانی ارائه گردیدعباتست از :»علمی که با بکارگرفتن [...]

دانلود
دانلود PDF کتاب ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺯی ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ رایگان

دانلود PDF کتاب ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺯی ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ

دانلود PDF کتابﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺯی ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ چکیده کتاب ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺯیﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻗﺮﻥ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣـ ﺎ ﻣـﻲ ﮔـﺬﺭﺩ، ﺍﻣـﺎ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ [...]

دانلود
کتاب ملت عشق رایگان

کتاب ملت عشق

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک در سراسر دنیا بیش از 500 بار به چاپ رسیده و یکی از پرطرفدار ترین هاست، در ادامه می توانید بخشی از این کتاب ارزشمند را مطالعه نمایید: مقدمه سنگی را اگر به رودخانه‌ای [...]

دانلود