کتاب خدای چیزهای کوچک اثر آرونداتی روی رایگان

کتاب خدای چیزهای کوچک اثر آرونداتی روی

دانلود کتاب خدای چیزهای کوچک اثر آرونداتی روی پرادیب کریشن سخت گیرترین منتقد من نزدیکترین دوستم عشقم بدون تو این کتاب هرگز آن چه هست نمی شد پیا و میتوا به خاطر این که مال من هستید آردهانا آرجون [...]

دانلود
کتاب زندگی تولستوی اثر رومن رولان رایگان

کتاب زندگی تولستوی اثر رومن رولان

دانلود کتاب زندگی تولستوی اثر رومن رولان کتاب زندگی تولستوی شما را خواندم باید بگویم که آن را اثری دیدم \ر ارج و در زمینه خود بی مانند والاترین تمجیدی که می توانم از آن کنم این است که بگویم به [...]

دانلود
کتاب امروز را دریاب اثر سال بلو رایگان

کتاب امروز را دریاب اثر سال بلو

دانلود کتاب امروز را دریاب اثر سال بلو سال بلو در میان نویسندگان کنونی امریکا مقامی شامخ تر از همه دارد بگذریم از سالینجر که مدتی است نوشتن را کنار گذاشته است بلو سبکی دارد خاص خودش ساده و روان [...]

دانلود
کتاب ضمیر ناخودآگاه اثر زیگموند فروید رایگان

کتاب ضمیر ناخودآگاه اثر زیگموند فروید

دانلود کتاب ضمیر ناخودآگاه اثر زیگموند فروید از  روانکاوي  آموختهایم  که  ماهیت  فرایند  سرکوب  در  پایان  دادن  و  محو  کردن  ایده  یا فکري ،که امري غریزي را نشان میدهد نهفته نیست ،بلکه ماهیت [...]

دانلود
کتاب ساختار انقلاب های علمی اثر توماس کوهن رایگان

کتاب ساختار انقلاب های علمی اثر توماس کوهن

دانلود کتاب ساختار انقلاب های علمی اثر توماس کوهن جلد اول دوره کتاب ارزشمند تاریخ علم تالیف دانشمند گرانمایه جورج سارتون را سی و چند سا پیش از این برای موسسه انتشارات فرانکلین ترجمه کردم و یکی دو [...]

دانلود
کتاب عشق سالهای وبا اثر گابریل گارسیا مارکز رایگان

کتاب عشق سالهای وبا اثر گابریل گارسیا مارکز

دانلود کتاب عشق سالهای وبا  اثر گابریل گارسیا مارکز اندیشه های مارکز به گونه ای است که هرگر کسی جز خود او نمی تواند در ذهن بپروراند و این از شگفتیهای روزگار به حساب می آید که انسانی بتواند مطالبی [...]

دانلود
کتاب روانشناسی تنبلی اثر ادوین سی. بلس رایگان

کتاب روانشناسی تنبلی اثر ادوین سی. بلس

دانلود کتاب روانشناسی تنبلی اثر ادوین سی. بلس شاید ندانید اما شما در نگارش این کتاب به من کمک کرده اید البته عملا این کار را نکرده اید اما ابی آنکه بدانید نقش دستیار نویسنده را بازی نموده اید [...]

دانلود