کتاب گاوهای پیشانی سفید اثر هاینریش بل رایگان

کتاب گاوهای پیشانی سفید اثر هاینریش بل

دانلود کتاب گاوهای پیشانی سفید اثر هاینریش بل ظاهرا من برای مراقبت از پاره نشدن زنجیر پیوستگی گاوهای پیشانی سفید نسل خود برگزیده شده ام یکی باید اینکار را به عهده می گرفت و آن شخص من بودم هیچکس [...]

دانلود
کتاب رنج های ورتر جوان اثر یوهان ولفگانگ رایگان

کتاب رنج های ورتر جوان اثر یوهان ولفگانگ

دانلود کتاب رنج های ورتر جوان اثر یوهان ولفگانگ در سال 1774 به مناسبت جشن پاییز در شهر لایپزیگ کتابفروشی به نام ویگاند رمان کوچکی را که تنها صد و پنجاه صفحه بیشتر نداشت منتشر کرده بود عنوان کتاب [...]

دانلود
کتاب برخیز ای موسی اثر ویلیام فاکنر رایگان

کتاب برخیز ای موسی اثر ویلیام فاکنر

دانلود کتاب برخیز ای موسی اثر ویلیام فاکنر این کتاب ماخوذیکی از سرودهای مذهبی سیاهپوستان است این عنوان را با توجه به معنای که رفتن از جایی به جای دیگر است نخست به صورت موسی خیز و روان شو آورده [...]

دانلود
کتاب جزیره پنگوئنها اثر آناتول فرانس رایگان

کتاب جزیره پنگوئنها اثر آناتول فرانس

دانلود کتاب جزیره پنگوئنها اثر آناتول فرانس خوب به یاد دارم هنگامی که نخستین بار نام کتاب جزیره پنگوئن ها را شنیدم گمان بردم که حاصل تحقیقات پژوهنده ای است درباره این پرندگان جالب قطبی و کتابی [...]

دانلود
کتاب خواب اثر هاروکی موراکامی رایگان

کتاب خواب اثر هاروکی موراکامی

دانلود کتاب خواب  اثر هاروکی موراکامی این هفدهمین روز پیاپی است که خوابم نمی برد درباره بی خوابی حرف نمی زنم می دانم بی خوابی چیست هنگامی که دانشجو بودم به چیزی شبیه آن مبتلا شدم می گویم چیزی [...]

دانلود
کتاب بن بست اثر صادق هدایت رایگان

کتاب بن بست اثر صادق هدایت

دانلود کتاب بن بست اثر صادق هدایت شریف با چشمهای متعجب دندان های سفید و محکم و پیشانی کوتاه که موی انبوه سیاهی دورش را گرفته بود بیست و دو سال از عمرش را در مسافرت به سر برده و با چشمهای متعجب تر [...]

دانلود
کتاب مادر اثر پرل باک رایگان

کتاب مادر اثر پرل باک

دانلود کتاب مادر اثر پرل باک در پشت اجاق گلی آشپزخانه یک کلبه محقر روستایی گالی پوش مادر روی چهار پایه ای از چوب خیز ران نشسته بود و از سوراخ اجاق که در آن آتشی در زیر دیگ فلزی می سوخت علف خشک [...]

دانلود
کتاب بئاتریس اثر آرتور شنیتسلر رایگان

کتاب بئاتریس اثر آرتور شنیتسلر

دانلود کتاب بئاتریس اثر آرتور شنیتسلر اصول عقاید فروید اطریشی چه از نظر روش تحلیل روحی در انتقاد هنری و چه از نظر روانشناسی خواه قابل انتقاد و خواه پذیرفتنی درست یا نادرست تاثیر خود را بر هنر و [...]

دانلود