کتاب اولین پاسپورت من اثر اورهان پاموک رایگان

کتاب اولین پاسپورت من اثر اورهان پاموک

دانلود کتاب اولین پاسپورت من اثر اورهان پاموک فرید اورهان پاموک نویسنده و روان نویس اهل کشور ترکیه و برنده جایزه نوبل ادبیات است او نخستین ترک تباری است که این جایزه را دریافت کرده است پاموک در [...]

دانلود
مقاله تئوری قيمت گذاری آربيتراژ و فرآيند توليد مقادير غيرمنتظره متغيرهای كلان رایگان

مقاله تئوری قيمت گذاری آربيتراژ و فرآيند توليد مقادير غيرمنتظره متغيرهای كلان

دانلود مقاله تئوری قيمت گذاری آربيتراژ و فرآيند توليد مقادير غيرمنتظره متغيرهای كلان چكيده مقاله تئوری قيمت گذاری آربيتراژ و فرآيند توليد مقادير غيرمنتظره متغيرهای كلان با توجه به اهميت نحوة [...]

دانلود
مقاله رابطه بين قابليت مقايسه صورتهای مالی با آگاهی بخشی قيمت سهام در خصوص سودهای آتی رایگان

مقاله رابطه بين قابليت مقايسه صورتهای مالی با آگاهی بخشی قيمت سهام در خصوص سودهای آتی

دانلود مقاله رابطه بين قابليت مقايسه صورتهای مالی با آگاهی بخشی قيمت سهام در خصوص سودهای آتی چكيده مقاله رابطه بين قابليت مقايسه صورتهای مالی با آگاهی بخشی قيمت سهام در خصوص سودهای آتی تحقيق [...]

دانلود
مقاله بررسی رابطه سرمايه فكری و متغير های اثرگذار بر تصميمات سرمايه گذاران شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رایگان

مقاله بررسی رابطه سرمايه فكری و متغير های اثرگذار بر تصميمات سرمايه گذاران شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مقاله بررسی رابطه سرمايه فكری و متغير های اثرگذار بر تصميمات سرمايه گذاران شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چكيده مقاله بررسی رابطه سرمايه فكری و متغير های اثرگذار بر تصميمات [...]

دانلود
مقاله بررسی رابطه بين ريسک پذيری شركت و عملكرد مالی با تاكيد بر سازوكارهای راهبری شركتی رایگان

مقاله بررسی رابطه بين ريسک پذيری شركت و عملكرد مالی با تاكيد بر سازوكارهای راهبری شركتی

دانلود مقاله بررسی رابطه بين ريسک پذيری شركت و عملكرد مالی با تاكيد بر سازوكارهای راهبری شركتی چكيده مقاله بررسی رابطه بين ريسک پذيری شركت و عملكرد مالی با تاكيد بر سازوكارهای راهبری شركتی يكي از [...]

دانلود