مقاله رابطه بين قابليت مقايسه صورتهای مالی با آگاهی بخشی قيمت سهام در خصوص سودهای آتی

مقاله رابطه بين قابليت مقايسه صورتهای مالی با آگاهی بخشی قيمت سهام در خصوص سودهای آتی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 23 نمایش

حجم فایل: 562.63K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

به روز رسانی در: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید

دانلود مقاله رابطه بين قابليت مقايسه صورتهای مالی با آگاهی بخشی قيمت سهام در خصوص سودهای آتی


چكيده مقاله رابطه بين قابليت مقايسه صورتهای مالی با آگاهی بخشی قيمت سهام در خصوص سودهای آتی

تحقيق حاضر، به تبيين رابطه بين قابليت مقايسه صورتهاي مالي با آگاهيبخشي قيمت سهام در خصوص سودهاي آتي و همچنين نقش قابليت مقايسه صورتهاي مالي در انعكاس اطلاعات سودهاي آتي خاص شركت و اطلاعات سودهاي آتي مربوط به صنعت در قيمت سهام دوره جاري ميپردازد. قلمرو زماني اين تحقيق براي دوره 4 ساله از ابتداي سال 86 لغايت پايان سال 89 بوده و نمونه تحقيق شامل 85 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد. البته از دادههاي سالهاي 83 تا 86 و 90 تا 92 نيز براي محاسبه برخي متغيرهاي تحقيق استفاده شده است. در اين تحقيق، براي تحليلهاي آماري از رگرسيونهاي چند متغيره استفاده شده است. از چهار متغير اندازه، رشد، نوسانات سود و زيانده بودن شركت به عنوان متغيرهاي كنترلي استفاده شده است. بر اساس يافتههاي تحقيق، بين قابليت مقايسه صورتهاي مالي و آگاهيبخشي قيمت سهام رابطه مثبت وجود ندارد و قابليت مقايسه صورتهاي مالي به انعكاس اطلاعات سودهاي آتي مربوط به صنعت و انعكاس اطلاعات سودهاي آتي خاص شركت در قيمت سهام دوره جاري كمك نميكند.

در مورد این اثر نظر دهید