مقاله تاثير مخاطرات اخلاقی بر ساختار سرمايه

مقاله تاثير مخاطرات اخلاقی بر ساختار سرمايه

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 20 نمایش

حجم فایل: 472.31K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

به روز رسانی در: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید

دانلود مقاله تاثير مخاطرات اخلاقی بر ساختار سرمايه


چكيده مقاله تاثير مخاطرات اخلاقی بر ساختار سرمايه

بر اساس نظريه سلسله مراتبي، شركتها هنگام نياز به منابع، معمولاً سرمايه را به دليل عدم تقارن اطلاعاتي، هزينهبر دانسته و بر بدهي اتكا ميكنند. مخاطرات اخلاقي نوعي از عدم تقارن اطلاعاتي به شمار مي رود و بر همين اساس نيز انتظار مي رود با ساختار سرمايه ارتباط داشته باشد. هدف پژوهش جاري بررسي تاثير مخاطرات اخلاقي بر ساختار سرمايه است . براي اين منظور، نمونه اي مشتمل بر 132 شركت از شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1391-1385 انتخاب گرديد. فرضيه تحقيق با استفاده از مدل معادلات ساختاري آزمون گرديد. نتايج پژوهش نشان مي دهد مخاطرات اخلاقي بر ساختار سرمايه تاثير منفيِ معنيدار دارد و متغيرهاي كنترلي، تاثير منفيِ مخاطرات اخلاقي بر ساختار سرمايه را تعديل مي كنند

در مورد این اثر نظر دهید