مقاله بررسی رابطه سرمايه فكری و متغير های اثرگذار بر تصميمات سرمايه گذاران شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله بررسی رابطه سرمايه فكری و متغير های اثرگذار بر تصميمات سرمايه گذاران شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 18 نمایش

حجم فایل: 496.83K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

به روز رسانی در: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید

دانلود مقاله بررسی رابطه سرمايه فكری و متغير های اثرگذار بر تصميمات سرمايه گذاران شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


چكيده مقاله بررسی رابطه سرمايه فكری و متغير های اثرگذار بر تصميمات سرمايه گذاران شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تصميمات سرمايهگذارن در بازار سرمايه، تحت تاثير تركيبي از اطلاعات مالي و غير مالي است. اما گزارشهايي كه شركتها در بازار سرمايه منتشر ميكنند، اغلب شامل ابعاد مالي است و كمتر اطلاعاتي راجع به اقلام نامشهود دربرميگيرد، بنابراين علاوه بر اطلاعات مالي رايج، سرمايهگذاران به اطلاعات بيشتري در مورد عوامل نامشهودي كه بر قيمت سهام موثر است، نياز دارند. سرمايه فكري يكي از آن عوامل نامشهود است. از اين رو، هدف پژوهش بررسي رابطه سرمايه فكري و متغير هاي اثرگذار بر روي تصميمات سرمايه گذاران شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. جامعه آماري تحقيق شامل 140 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1388 تا 1392 است. در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل داده ها از تحليل رگرسيوني با داده هاي تابلويي استفاده شده است. همچنين از متغيرهاي اندازه شركت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام به عنوان متغيرهاي كنترلي استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان داد كه بين سرمايه فكري و سود هر سهم، همچنين بين سرمايه فكري و ريسك سيستماتيك هر سهم رابطه مثبت و معنادار و بين سرمايه فكري و نسبت قيمت به سود هر سهم رابطه منفي و معنادار وجود دارد.

در مورد این اثر نظر دهید