پاورپوینت در ارتباط با خودكشي – 58 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با خودكشي - 58 اسلاید

در پاورپوینت در ارتباط با خودكشي – 58 اسلاید به صورت ویژه و تخصصی بر روی موضوع خودکشی و این مشکل اجتماعی ناشی ار نارسایی های روحی را مشاهده کنید و …

پاورپوینت در ارتباط با خودكشي – 58 اسلاید

يكي از پديد ه هاي خطرناك كه جزء آسيبها، انحرافات و كجرو يهاي اجتماعي محسوب مي شود، خودكشي و بويژه خودكشي جوانان است. جوانان يكي از سرمايه هاي بي بديل هر جامعه اي بويژه خودكشي جوانان هستند و آسيب پذيري آنان از ناحية خودكشي خسارت هاي جبران ناپذير مادي و معنوي براي جامعه به دنبال دارد.
نظریات
اميل دوركيم خودكشي را پديد ه اي اجتماعي قلمداد ميكند و اعتقاد دارد كه خوكشي حاصل و برآيند عوامل گوناگون تأثيرات خانوادگي، اجتماعي، ديني و همة واقعي تهاي اجتماعي است كه در نتيجة روال نظام اجتماعي و گسيختگي روابط افراد با همديگر در جامعه و بر اثر احساس غربت و تنهايي شكل مي گيرد.
فرويد درپژوهش هاي خود غريزة مرگ را به عنوان منبع غايي پرخاشگري و خودكشي را به عنوان تجلي اين غريزه معرفي مي كند. او در مقاله ای تحت عنوان «داغداری و ملانکولی» نوشت که خودکشی بازتاب نوعی پرخاشگری فرد نسبت به شیء درونی و محبوبی است که به صورت تردید آمیزی انرژیش را روی آن متمرکز کرده است. این پرخاشگری به سوی خود شخص باز می گردد.
كارل مينگر خودكشي را نتيجه افسردگي و روشي براي جبران آن تلقي مي كند كه به واسطه نواميدي پديد مي آيد

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با خودكشي است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با خودكشي از لینک زیر استفاده کنید:

[maxbutton id=”3″ url=”http://arteshha.sellfile.ir/prod-2030871-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7+%D8%A8%D8%A7+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%B4%D9%8A+_+58+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF.html?r=24088″ text=”خرید قیمت 10000 تومان” ]

در مورد این اثر نظر دهید