کتاب گفتگوی شاه و کسروی اثر احمد کسروی رایگان

کتاب گفتگوی شاه و کسروی اثر احمد کسروی

دانلود کتاب گفتگوی شاه و کسروی اثر احمد کسروی ما تا بتوانیم میخواهیم سخنمان از دردهاي کشـور و تـوده باشـد و راه چـاره  ای را کـه پاکـدینی گشوده به هم میهنان مان نشان دهیم. از آن سو ما به این سخن [...]

دانلود
کتاب وغ‌وغ ساهاب اثر صادق هدایت رایگان

کتاب وغ‌وغ ساهاب اثر صادق هدایت

دانلود کتاب وغ‌وغ ساهاب اثر صادق هدایت جونم واستون بگوید آثام که شما باشید در ایام قدیم یک خارکنی بود که بیرون شهر بود چه می شود که این خارکن خار می کند این هم کارش بود دیگر چه می شود کرد یکی از [...]

دانلود
کتاب نیرنگستان اثر صادق هدایت رایگان

کتاب نیرنگستان اثر صادق هدایت

دانلود کتاب نیرنگستان اثر صادق هدایت هم در نزد مردمان وحشی و متمدن در اغلب وظایف زندگی دخالت تام دارد چون بشر از همه چیز می تواند چشم بپوشد مگر از خرافات و اعتقادات خودش به قول یکی از دانشمندان [...]

دانلود
کتاب توپ مرواری اثر صادق هدایت رایگان

کتاب توپ مرواری اثر صادق هدایت

دانلود کتاب توپ مرواری اثر صادق هدایت گر باورتان نمی شود بروید از آنهائیکه دوسه خشتک از من و شما بیشتر جر داده اند بپرسید . گیرم که دوره بروبروی توپ مرواری را ندیده باشند . حتما” از پیرو [...]

دانلود
کتاب میهن‌پرست اثر صادق هدایت رایگان

کتاب میهن‌پرست اثر صادق هدایت

دانلود کتاب میهن‌پرست اثر صادق هدایت سید نصرالله ولی پس از هفتاد و چهار سال زندگی یکنواخت و پیمودن روزی چهار مرتبه کوچه حمام وزیر از خانه به اداره و از اداره به خانه، اولین بار بود که مسافرت به [...]

دانلود
کتاب گرداب اثر صادق هدایت رایگان

کتاب گرداب اثر صادق هدایت

دانلود کتاب گرداب اثر صادق هدایت همایون با خودش زیر لب میگفت : آیا راست است ؟ آیا ممکن است و آنقدر جوان، آنجا در شاہ عبد العظيم ما بین هزاران مرده دیگر ، میان خاک سرد نمناک خوابیده ،،، كفن به تنش [...]

دانلود
کتاب دن ژوان کرج اثر صادق هدایت رایگان

کتاب دن ژوان کرج اثر صادق هدایت

دانلود کتاب دن ژوان کرج اثر صادق هدایت نمیدانم چطور است بعضی اشخاص به اولین برخورد، جان در یک قالب میشوند. به قول عوام جور و اخت می آیند و يكبار معرفی کافی است برای اینکه یکدیگر را هیچوقت فراموش [...]

دانلود
کتاب بن‌بست اثر صادق هدایت رایگان

کتاب بن‌بست اثر صادق هدایت

دانلود کتاب بن‌بست اثر صادق هدایت شریف با چشمهای متعجب، دندانهای سفید و محکم و پیشاتی کوتاه که موی انبوه سیاهی دورش را گرفته بود، بیست و دو سال از عمرش را در مسافرت بسر برده و با چشمهای متعجب تر، [...]

دانلود