کتاب از طرف او اثر آلبا دسس پدس رایگان

کتاب از طرف او اثر آلبا دسس پدس

دانلود کتاب از طرف او اثر آلبا دسس پدس خانم آلبا دسس پدس در یازدهم مارس ۱۹۱۱ در شهر رم متولد می شود. از مادر ایتالیایی و یک پدر کوبایی که سالیان سال سفير بوده است. با ازدواج با یکی از اشراف [...]

دانلود
کتاب مسالک و ممالک اثر استخری رایگان

کتاب مسالک و ممالک اثر استخری

دانلود کتاب مسالک و ممالک اثر استخری زندگی ابن خرداد به مورد توجه نویسندگان اوليه (قرن سوم هجری) نبوده است. مسعودی، ابن ندیم و ابو الفرج اصفهانی (همگی متعلق به قرن چهارم) اشارات مختصری درباره وی [...]

دانلود
کتاب الاخبار نوفلی اثر علی بن محمد نوفلی رایگان

کتاب الاخبار نوفلی اثر علی بن محمد نوفلی

دانلود کتاب الاخبار نوفلی اثر علی بن محمد نوفلی تدوین متن حاضر از چند جهت اهمیت داشت. نخست از آن روی که على الاصل اقدام به بازسازی آثار مفقود، از بسیاری جهات سودمند و به خصوص برای شناخت تاریخ علم [...]

دانلود
کتاب درحال کندن پوست پیاز اثر گونترگراس رایگان

کتاب درحال کندن پوست پیاز اثر گونترگراس

دانلود کتاب درحال کندن پوست پیاز اثر گونترگراس سال ها پیش هم مثل امروز همیشه جذاب بوده و هست که خود را در پس سوم شخص استتار کنی: وقتی هم که توانست تا دوازده را بشمارد، چیزی آغاز شد و چیزی خاتمه [...]

دانلود
کتاب دختری با دامن کوتاه بیرون پنجره اتاق من انجیل میخواند اثر چارلز بوکوفسکی رایگان

کتاب دختری با دامن کوتاه بیرون پنجره اتاق من انجیل میخواند اثر چارلز بوکوفسکی

دانلود کتاب دختری با دامن کوتاه بیرون پنجره اتاق من انجیل میخواند اثر چارلز بوکوفسکی پذیرش خطوط سانسور برای انتشار یک اثر، تن دادن به تجاوز قدرت است به ماتحت؛ و تائید قدرت تجاوزگر آن. چنین موجودی [...]

دانلود